KLASSE C1

(Lett lastebil)

Klasse C1 gjelder føring av motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg, men høyst 7500 kg, og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.

Alderskrav 18 år.

Føreropplæringen vi tilbyr følger Trafikkopplæringsforskriften og læreplanen utgitt av Vegdirektoratet.

Opplæringen er delt i 4 trinn:

 • Trinn 1: Grunnkurs tunge kjøretøy
 • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  • Trinnvurdering
 • Trinn 3: Trafikal del
  • Trinnvurdering
 • Trinn 4: Avsluttende opplæring
  • Ulykkesberedskap (9 timer)
  • Sikkerhetskurs på veg (4 timer)
  • Kurs i sikring av last (9 timer)
  • Tilstrekkelig øving

Dersom du tidligere har gjennomført kurs i ulykkesberedskap eller innehar førerrett i en tung klasse er kurset frivillig.

Ved utvidelse fra klasse D1 eller D til klasse C1 behøver eleven ikke å ta sikkerhetskurs på veg om igjen.


Klasse C1E

(Lett lastebil med tilhenger)

Klasse C1E gjelder for klasse BE og vogntog bestående av motorvogn beskrevet for klasse C1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Vogntogets samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12000 kg.

Opplæringen består minst av:

 • Trinnvurdering (2 timer)
 • Sikkerhetskurs på veg (4 timer)

Ved utvidelse fra klasse D1E til klasse C1E behøver eleven ikke å ta sikkerhetskurs på veg om igjen.

Dersom du melder deg på via vår hjemmeside ber vi deg notere om du velger C1 eller C1E i feltet for andre opplysninger.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Meld deg på Klasse C1 og C1E