KLASSE D1 

(Minibuss)

Klasse D1 gjelder føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører. Motorvognen kan ha en lengde på høyst 8 meter.

Alderskrav 21 år.

Føreropplæringen vi tilbyr følger Trafikkopplæringsforskriften og læreplanen utgitt av Vegdirektoratet.

Opplæringen er delt i 4 trinn:

 • Trinn 1: Grunnkurs tunge kjøretøy
 • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  • Trinnvurdering
 • Trinn 3: Trafikal del
  • Trinnvurdering
 • Trinn 4: Avsluttende opplæring
  • Ulykkesberedskap (9 timer)
  • Sikkerhetskurs på veg (4 timer)
  • Tilstrekkelig øving

Dersom du tidligere har gjennomført kurs i ulykkesberedskap eller innehar førerrett i en tung klasse er kurset frivillig.

Ved utvidelse fra klasse C1 eller C til klasse D1 behøver eleven ikke å ta sikkerhetskurs på veg om igjen.

KLASSE D1E

(minibuss med tilhenger)

Klasse D1E gjelder for klasse BE og vogntog bestående av motorvogn beskrevet for klasse D1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Opplæringen består minst av:

 • Trinnvurdering (2 timer)
 • Sikkerhetskurs på veg (4 timer)
 • Kurs i sikring og merking av last (2 timer)

Ved utvidelse fra klasse C1E til klasse D1E behøver eleven ikke å ta sikkerhetskurs på veg om igjen.

Dersom du melder deg på via vår hjemmeside ber vi deg notere om du velger D1 eller D1E i feltet for andre opplysninger.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Klasse D1 og D1E