KLASSE BE OG KODE 96 

(personbil med henger)

Klasse BE gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96.

Klasse B kode 96 er en ”mellom” klasse og gir rett til å kjøre person-/varebil med tilhenger der samlet tillatt totalvekt ikke overskrider 4.250 kg.

Alderskrav 18 år.

Føreropplæringen vi tilbyr følger Trafikkopplæringsforskriften og læreplanen utgitt av Vegdirektoratet.

Opplæringen er delt i 4 trinn:

  • Trinn 1: Dekkes av førerkort klasse B og høyere klasser
  • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  • Trinn 3: Trafikal del
  • Trinn 4: Lastsikringskurs og sikkerhetskurs på veg

For å tilegne seg førerkort klasse BE må en bestå en praktisk prøve hos Statens Vegvesen etter opplæringen er gjennomført.

For klasse B 96 er det samme opplæring som kreves, men du slipper å gå opp til praktisk prøve.

Opplæringen består minst av:

  • Trinnvurdering (2 timer)
  • Kurs i sikring og merking av last (2 timer)
  • Sikkerhetskurs på veg (3 timer)

Dette er de obligatoriske timene som er påkrevd fra myndighetene.

Det er individuelt hvor mange timer hver enkelt trenger for å oppnå fastsatte mål i opplæringen. Totalt timeantall kan variere fra person til person avhengig av forutsetningene den enkelte har.

Dersom du har førerrett i klasse C1 eller C fra tidligere er kurs i sikring og merking av last frivillig.

Dersom du melder deg på via vår hjemmeside ber vi deg notere om du velger B96 eller BE i feltet for andre opplysninger.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Meld deg på KLASSE B 96 OG BE