Klasse D 

(Buss)

Denne klassen gjelder føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører. Klassen gjelder også for føring av leddbuss.

Alderskrav 24 år.

Føreropplæringen vi tilbyr følger Trafikkopplæringsforskriften og læreplanen utgitt av Vegdirektoratet.

Opplæringen er delt i 4 trinn:

 • Trinn 1: Grunnkurs tunge kjøretøy
 • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  • Trinnvurdering
 • Trinn 3: Trafikal del
  • Trinnvurdering
 • Trinn 4: Avsluttende opplæring
  • Ulykkesberedskap (9 timer)
  • Sikkerhetskurs på veg (6 timer)
  • Sikkerhetskurs på øvingsbane (9 timer)
  • Tilstrekkelig øving

Vi gjennomfører teoriopplæring før praktisk kjøring begynner.

Dersom du tidligere har gjennomført kurs i ulykkesberedskap eller innehar førerrett i en tung klasse er kurset frivillig.

Sikkerhetskurs på øvingsbane hører til trinn 4, men må gjennomføres senest innen 1 år etter bestått førerprøve. Det er tre godkjente baner i Norge; NAF Trafikksenter Vålerbanen, Skandinavisk Trafikksenter og Nord-Norsk Trafikksenter.

Ved utvidelse fra klasse C til klasse D behøver ikke eleven å ta sikkerhetskurs på veg om igjen.

Ved utvidelse fra klasse C1 eller D1 til klasse D blir sikkerhetskurs på veg redusert med 2 timer.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Meld deg på klasse D