KOMPETANSEBEVIS

Vi tilbyr sertifisert og/eller dokumentert sikkerhetsopplæring for alle typer trucker (TX), kraner (GX) og anleggsmaskiner (MX) og stroppe- og anhukerkurs (G11).

VARME ARBEIDER

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeid innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varmt arbeid. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeider.

Team Trafikkskole Måløy AS kan tilby kurs i varme arbeider med det formål å sertifisere alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om dette.

DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING

Arbeidsmiljøloven og forskrift om utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr krever at man skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

Vi kan tilby dokumentert sikkerhetsopplæring i blant annet bakløfter og palletruck.

Kunnskap gir trygghet!

Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Dersom du melder deg på via vår hjemmeside ber vi deg notere hva du ønsker kompetansebevis for i feltet andre opplysninger.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Ta kontakt!