YRKESSJÅFØRKOMPETANSE

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerrett i de tunge førerkortklassene.

De tunge førerkortklassene er C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE.

Kravet til yrkessjåførkompetanse ble innført 10. september 2008 for persontransport og 10. september 2009 for godstransport.

Om du hadde gyldig førerrett for klasse

  • D1, D1E, D eller DE den 10. september 2008 har du YSK for persontransport.
  • C1, C1E, C eller CE den 10. september 2009 har du YSK for godstransport.

Da er du unntatt for kravet om grunnutdanning, men for å opprettholde yrkessjåførkompetansen må du gjennomføre etterutdanning. Kravet er likt for hele EU/EØS området.

Tar du førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE for første gang etter kravet ble innført, må du ta grunnutdanning for å oppnå yrkessjåførkompetanse.

Formålet med kravet er å heve kompetansen til sjåførene ved å jevnlig tilføre ny kunnskap om de endringer som skjer i samfunnet, regelverket og den teknologiske utviklingen. Samt at sjåførene skal bli mer bevist på egen kjørestil når det kommer til økonomi og miljø. Et av målene er at økt kompetanse hos sjåførene kan bidra til å bedre trafikksikkerheten på vegene, ved at antall ulykker og uhell hvor tunge kjøretøy er innblandet blir redusert.

Grunnutdanning

Vi tilbyr den komprimerte grunnutdanningen (140 timer) på vår trafikkskole. Vi samarbeider med Teoritentamen.no. Du velger om du vil ta grunnutdanning for person- eller godstransport. Grunnutdanningen skal sikre at du som sjåfør har nødvendig grunnleggende kompetanse og forståelse for å begynne i yrke, og oppfyller de krav og forventninger som stilles til deg som skal inn i transportbransjen.

Ta kontakt med oss for flere opplysninger. Du kan også lese mer om grunnutdanning her: http://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/utdanning/grunnutdanning

Etterutdanning

Etterutdanningen går over 5 dager á 7 timer, totalt 35 timer. Det er ingen eksamen på kurset. Det gjennomgås 6 moduler og alt oppmøte er obligatorisk. Dersom du er borte fra deler av undervisningen må hele modulen tas opp igjen.

Kurset gjennomføres i våre lokaler på Måløy Stormarked.

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerrett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Det finnes tre forskjellige kursalternativ:

  • Etterutdanning persontransport: Kurset gir yrkessjåførkompetanse for personer som driver personbefordring med minibuss og/eller buss.
  • Etterutdanning godstransport: Kurset gir yrkessjåførkompetanse for personer som driver godsbefordring med lett lastebil og/eller lastebil.
  • Etterutdanning kombinertkurs: Kurset gir yrkessjåførkompetanse for personer som befordrer både gods og personer.

Etterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, og bli oppdatert på gjeldene regelverk.

Dersom du melder deg på via vår hjemmeside ber vi deg notere hvilket type kurs du ønsker i feltet for andre opplysninger.

Ta kontakt med oss for flere opplysninger. Du kan også lese mer om etterutdanning her: http://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/utdanning/etterutdanning

Meld deg på YSK - etterutdanning