KLASSE AM 146

(Moped)

Klasse AM 146 gjelder føring av motorvogn hvor mopeden har en konstruksjonshastighet som ikke overstiger 45 km/t og et slagvolum på høyst 50 cm3.

Alderskrav 16 år.

Føreropplæringen vi tilbyr følger Trafikkopplæringsforskriften og læreplanen utgitt av Vegdirektoratet.

Opplæringen er delt i 4 trinn:

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
 • Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
  • Grunnkurs klasse AM 146
  • Individuell grunnleggende praktisk opplæring
  • Trinnvurdering
 • Trinn 3: Trafikal del
  • Individuell trafikal opplæring
  • Sikkerhetskurs i trafikk
  • Trinnvurdering
 • Trinn 4: Avsluttende opplæring
  • Sikkerhetskurs på veg
  • Tilstrekkelig øving

Opplæringen følger den naturlige progresjonen i læreplanen. Det vil bli teoriundervisning i forkant av hvert trinn slik en har tilegnet seg nødvendig kunnskap.

Til kurset må du selv ha med godkjent moped / scooter. Du trenger beskyttende bekledning, for eksempel regntøy om det skulle regne. Du må ha godkjent hjelm, varme hansker og skotøy som går opp over ankelen.

Siden kurset går over flere dager er vi selvsagt behjelpelig med oppbevaring av din moped.
Vi har egen garasje hvor mopeden står tørt og fri for hærverk eller tyveri.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Meld deg på Klasse AM 146