Priser

PRISLISTE PR. 01.10.2021

Trafikalt grunnkurs, 13 t kr. 2.000.-
Trafikant i mørket, 4t kr. 1.700.-
Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke, 4 t kr. 1.000.-

KLASSE B
Kjøretime kr. 740.-
Trinnvurdering trinn 2 kr. 740.-
Trinnvurdering trinn 3 kr. 740.-
Sikkerhetskurs på bane inkl/baneleie kr. 5.850.-
Sikkerhetskurs på vei kr. 9.200.-
Leie av bil til førerprøve kr. 2.300.-

KLASSE BE
Kjøretime kr. 870.-
Trinnvurdering trinn 2 kr. 870.-
Trinnvurdering trinn 3 kr. 870.-
Sikkerhetskurs på veg kr. 2.700.-
Lastesikring kr. 1.200.-
Leie av bil og henger til førerprøve kr. 2.600.-

Grunnkurs tunge kjøretøy, 3 t kr. 1.500.-
Kjøretime kl C1 og D1, 45 min kr.1.100.-
Kjøretime kl. C1E og D1E, 45 min kr. 1.150.-
Kjøretime kl C, 45 min kr. 1.200.-
Kjøretime kl. D, 45 min kr. 1.200.-
Kjøretime kl. CE, 45 min kr. 1.300.-
Kurs i ulykkesberedskap, 9 t kr. 4.000.-
Kurs i sikring av last, 9 t kr. 4.000.-
Sikkerhetskurs på veg kl. C1 og D1, 4 t kr. 4.400.-
Sikkerhetskurs på veg kl. C1E og D1E, 4 t kr. 4.600.-
Sikkerhetskurs på veg kl. C og D, 6 t kr. 7.200.-
Sikkerhetskurs på veg kl. CE, 10 t kr. 13.000.-
Leie av bil kl. C1 og D1 til førerprøve kr. 3.000.-
Leie av bil og henger kl. C1E og D1E til førerprøve kr. 3.500.-
Leie av bil kl. C og D til førerprøve kr. 3.500.-
Leie av bil og henger til førerprøve kl. CE kr. 4.000.-

Yrkessjåførkompetanse grunnutdanning, 140 t 35.000.-
Yrkessjåførkompetanse, etterutdanning 35 t 10.000.-