Priser

Trafikalt grunnkurs, 14 t kr. 2.000.-
Trafikant i mørket, 3 t kr. 1.800.-
Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke, 4 t kr. 1.000.-

KLASSE B
Kjøretime, trinnvurdering trinn 2 og 3 kr. 825-
Sikkerhetskurs på bane m/baneleie kr. 6.500,-
Sikkerhetskurs på veg kr. 10.600,-
Leige av bil til førerprøve kr. 2.650,-

KLASSE BE
Kjøretime, trinnvurdering trinn 2 og 3 kr. 960,-
Lastesikr., 2t kr. 1250,-
Sikkerhetskurs på veg kr. 2.900,-
Leige av bil til førerprøve kr. 2.900,-

Grunnkurs tunge kjøretøy, 3 t kr. 2.000.-
Kjøretime kl. C1 og D1 kr. 1.200,-
Kjøretime kl. C1E og D1E kr. 1.250,-
Kjøretime kl. C kr. 1.400,-
Kjøretime kl. D kr. 1.400,
Kjøretime kl. CE kr. 1.500,
Kurs i ulykkesberedskap, 9 t kr. 4.500.-
Kurs i sikring av last, 9 t kr. 4.500.-
Sikkerhetskurs på veg kl. C1 og D1 kr. 5.000,-
Sikkerhetskurs på veg kl. C1E og D1E kr. 5.000,-
Sikkerhetskurs på veg kl. C og D kr. 8.100,-
Sikkerhetskurs på veg kl. CE kr. 14.500,-
Leie av bil kl. C1 og D1 til førerprøve kr. 3.100,-
Leie av bil og henger kl. C1E og D1E til førerprøve kr. 3.600,-
Leie av bil kl. C og D til førerprøve kr. 4.000,-
Leie av bil og henger kl. CE til førerprøve kr. 4.500,-

Yrkessjåførkompetanse grunnutdanning, 140 t 35.000.-
Yrkessjåførkompetanse, etterutdanning 35 t 10.000.-

Eventuelle gebyr til trafikkstasjonen:

Teoriprøve
Betaling på nett Kr 320,-
Betaling på trafikkstasjonen Kr 360,-

Praktisk prøve
Betaling på nett Kr 1.150,-
Betaling på trafikkstasjonen Kr 1.190,-

Praktisk prøve kl. BE
Betaling på nett Kr 1.060,-
Betaling på trafikkstasjonen Kr 1.030,-

Utstedelse av førerkort
Betaling på nett Kr. 90,-
Betaling på trafikkstasjonen Kr. 210,-

Bilde på førerkort
Betaling på trafikkstasjonen Kr 70,-