Priser

Klasse B

Kjøretime kr.   720.-
Trinnvurdering trinn 2 kr.   720.-
Trinnvurdering trinn 3 kr.   720.-
Sikkerhetskurs på bane inkl/baneleie kr. 5.700.-
Sikkerhetskurs på vei kr. 8.800.-
Leie av bil til førerprøve kr. 2.200.-

Klasse BE

Kjøretime kr.   850.-
Trinnvurdering trinn 2 kr.   850.-
Trinnvurdering trinn 3 kr.   850.-
Sikkerhetskurs på veg kr. 2.700.-
Lastesikring kr. 1.200.-
Leie av bil og henger til førerprøve kr. 2.500.-
Grunnkurs klasse A1, A2 og A, 3 t. Kr. 1.000,-
Kjøretime kl. A1, A2 og A, 45 min. Kr. 850,-
Sikkerhetskurs i trafikk kl. A1, 4 t. Kr. 3.400,-
Sikkerhetskurs på veg kl. A1 og A2, 5 t. Kr. 4.250,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk kl. A2 og A, 4 t. Kr. 5.500,-
Sikkerhetskurs på veg kl. A, 8 t. Kr. 6.500,-
Utvidelse fra kl. A2 til A, 7 t. Kr. 5.950,-
Leie av sykkel til førerprøve Kr. 2.250,-
Grunnkurs tunge kjøretøy, 3 t. Kr. 1.000,-
Kjøretime kl. C1 og D1, 45 min. Kr. 1.100,-
Kjøretime kl. C1E og D1E, 45 min. Kr. 1.150,-
Kjøretime kl. C, 45 min. Kr 1.200,-
Kjøretime kl. D, 45 min. Kr. 1.200,-
Kjøretime kl. CE, 45 min. Kr. 1.300,-
Kurs i ulykkesberedskap, 9 t. Kr. 4.000,-
Kurs i sikring av last, 9 t. Kr. 4.000,-
Sikkerhetskurs på veg kl. C, 6 t. Kr. 7.200,-
Sikkerhetskurs på veg kl. CE, 10 t. Kr. 13.000,-
Leie av minibuss eller lettlastebil til førerprøve Kr. 3.500,-
Leie av tungbil kl. C eller D til førerprøve Kr. 4.000,-
Leie av vogntog kl. CE til førerprøve Kr. 4.500,-
Yrkessjåførkompetanse Grunnutdanning, 140 t. Kr. 35.000,-
Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning, 35 t. Kr.10.000,-