Priser

PRISLISTE PR. 01.09.2020

Trafikalt grunnkurs, 13 t kr. 2.000.-
Trafikant i mørket, 4t kr. 1.700.-
Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke, 4 t kr. 1.000.-
Kjøretime kl B, 45 min kr. 720.-
Kjøretime kl. B automatgir, 45 min kr. 720.-
Sikkerhetskurs på bane kl. B, 4 t kr. 5.700.- inkl. baneleie
Sikkerhetskurs på veg kl. B, 13 t kr. 8.800.-
Leie av bil til førerprøve kl. B kr. 2.200.-

Kjøretime kl. B96 og BE, 45 min kr. 850.-
Sikkerhetskurs på veg, 3 t kr. 2.700.-
Kurs i sikring og merking av last, 2 t kr. 1.500.-
Leie av bil og tilhenger til førerprøve kl. BE kr. 2.500.-

Grunnkurs tunge kjøretøy, 3 t kr. 1.500.-
Kjøretime kl C1 og D1, 45 min kr.1.100.-
Kjøretime kl. C1E og D1E, 45 min kr. 1.150.-
Kjøretime kl C, 45 min kr. 1.200.-
Kjøretime kl. D, 45 min kr. 1.200.-
Kjøretime kl. CE, 45 min kr. 1.300.-
Kurs i ulykkesberedskap, 9 t kr. 4.000.-
Kurs i sikring av last, 9 t kr. 4.000.-
Sikkerhetskurs på veg kl. C1 og D1, 4 t kr. 4.400.-
Sikkerhetskurs på veg kl. C1E og D1E, 4 t kr. 4.600.-
Sikkerhetskurs på veg kl. C og D, 6 t kr. 7.200.-
Sikkerhetskurs på veg kl. CE, 10 t kr. 13.000.-
Leie av bil kl. C1 og D1 til førerprøve kr. 3.000.-
Leie av bil og henger kl. C1E og D1E til førerprøve kr. 3.500.-
Leie av bil kl. C og D til førerprøve kr. 3.500.-
Leie av bil og henger til førerprøve kl. CE kr. 4.000.-

Yrkessjåførkompetanse grunnutdanning, 140 t 35.000.-
Yrkessjåførkompetanse, etterutdanning 35 t 10.000.-