MÅLØY SERTIFISERING

  • Vi utfører 12 måneders maskin-, truck- og krankontroll.
  • Vi kontrollerer løfteredskap, for eksempel kjetting, stropper og wire.
  • Vi sertifiserer lastebilkraner.
  • Vi kontrollerer brannslukkere.

Ta kontakt for flere opplysninger.

Kontakt oss